www.landsvig.dk/Lokalhistorie/Buddinge Torv  

 
 

  » Forsiden

  » Mit CV

  » Skibsklarerergaarden

  » Journalistik

  » Mellemøsten

  » Artikler

  » Nettets faldgruber

  » Slægten Landsvig

  » Lokalhistorie
      » Buddinge Torv
      » Christoffers Allé
      » Dano
      » Gladsaxe Gymnasium
      » Stengård Skole
      » Stengården Station
      » Svend Fleurons Allé
      » Søborg

  » Ting på skinner

  » Links

  » Sitemap

  » In English

  » Kontakt mig

Fra Buddinges fortid

Sådan så der ud på Søborg Hovedgade den 8. april 1954. Det er kun det lille hjørne af rådhuset til venstre for midten, der kan genkendes i dag, og selv gadenavnet var anderledes, for Buddinge Hovedgade begyndte dengang allerede ved Carl Møllers Allé.

Fotografen var ude for at fotografere husene på venstre side af vejen, som skulle falde til fordel for græsplænen foran rådhuset, og han vidste næppe, at konditoriet og de andre huse på højre side ville blive revet ned få år efter for at give plads for ejendommen Buddinge Torv.

Du kommer til at vente nogle minutter, mens din computer henter hele siden, men forhåbentlig finder du, at resultatet er tålmodigheden værd. Hvis du er meget interesseret i et enkelt billede, kan du se det i bedre kvalitet, hvis du klikker på det.

De gamle fotos er fundet i Gladsaxe Byarkiv. Navnene på billedernes ophavsmænd kender vi ikke i dag. Hvis nogen føler deres copyright misbrugt, bedes de omgående henvende sig til denne sides webmaster.Vi begynder vores rundtur i det gamle Buddinge tæt ved busstoppestedet ud for Nordea - tidligere Unibank. Billedet er et postkort fra Dansk Lystrykkeri, og det berettes med blyant på bagsiden, at fontænen i forgrunden er bekostet af grundejerforeningen omkring 1915, og at anlægget er beplantet med roser af anlægsgartner Jens Sandal-Petersen.

Huset til højre på den modsatte side af Hovedgaden overlevede indtil for få år siden. Det lå ved fodgængerovergangen over for Kvickly, men blev revet ned til fordel for indkørslen til Rådhuspassagen. Huset tilhørte Gladsaxes første læge, Johannes Schlanbusch, som flyttede hertil i 1905.

»Undskyld, hr. doktor, men her kan De da ikke leve,« sagde kusken, som havde kørt ham til Buddinge.

Men det kunne han - han arbejdede i Gladsaxe til sin død i 1944.


Her har vi bevæget os videre til 1930. Bilen holder på Hovedgaden ved hjørnet af den vej, der i dag hedder Tinghøjparken, men som dengang var fortsættelsen af Buddingevej mod Gladsaxe Kirke. Vejen forrest til venstre foran købmand Haagen Petersens forretning er Anlægsvej, som dengang begyndte ved Hovedgaden og ikke som i dag ved Tinghøjvej. Billedet er et postkort fra Kunstforlaget Consido, som er kommet i Byarkivet som gave fra maler Karl Jakobsen.Her ser vi i den modsatte retning ind mod København. Billedet er ikke dateret, men det er gavlen af læge Johannes Schlanbusch's hus til venstre. Bygningen med slagter og sæbehus i baggrunden af det foregående billede huser også Buddinge Farve & Tapet, og ejendommen Buddinge Torv ligger i dag bag de store træer, som midt i billedet skjuler Haagen Petersens butik.


Nogle få skridt rundt om hjørnet til højre på det foregående billede bringer os til stedet, hvor en maler engang stillede sit staffeli op. Hans navn kan ikke tydes, men der står »Buddinge 1944« i nederste højre hjørne. Det lange hvide hus i baggrunden ligger i dag ved hjørnet af Tinghøjvej og Telefonvej.Geodætisk Instituts kort fra 1948 illustrerer geografien. Ringvejen var endnu ikke bygget. Anlægsvej forløb omtrent, hvor højhuset ligger i dag. Tinghøjvej førte til Gladsaxe Kirke - en del af strækningen hedder i dag Tobaksvejen.


Nu er vi nået til den 1. februar 1952. Billedet er taget fra rådhuset, og husene i forgrunden er forlængst forsvundet, men læg godt mærke til træet på gårdspladsen bag forretningerne til venstre - det er det træ, som prydede rundkørslen, indtil elmesygen for få år siden fik ram på det. Vejen, som forsvinder ud i baggrunden, er Buddinge Hovedgade mod Bagsværd. Sæbehuset på hjørnet er blevet overtaget af en fiskehandler.Samme dag, samme gadehjørne og formentlig samme fotograf. Den venstresvingede cyklist befinder sig et sted, som i dag ligger ude i rundkørslen.


Allerede i 1945 annoncerede fiskehandleren på hjørnet i Bagsværd og Omegns Folkeblad. Udklippet er fra fredag den 17. august.Den 10. oktober 1952 banker fremskridtet på døren. Nogle af købmand Haagen Petersens træer er væk, og fiskehandlerens forretning på det modsatte hjørne er det også snart. Kvinden med klapvognen kommer gående ad den del af Buddingevej, som i dag hedder Tinghøjparken. Vejen fortsætter bagud til venstre mod Lyngby.


Telefonbog for Gladsaxe Kommune (Den Gule) 1956.Købmandsforretningen og enkelte af træerne overlevede nogle år endnu. Billedet er udateret, men bebyggelsen Tinghøjparken er blevet opført i baggrunden - byggeriet her startede i 1950 - og man aner rundkørslen ved telefonboksen til højre. Billedet er udlånt til Gladsaxe Byarkiv af Finn Nødebo Larsen.


Den 8. april 1954 passerede Forenede Rutebilers røde bus stoppestedet ved Buddinge Torv på vej til Søborg Torv, hvor sporvogn linie 16 var den videre forbindelse til København.Imens krydsede fotografen gaden for at fastholde husene, der skulle rives ned til fordel for plænen ved rådhuset. I Villa Ellen i forgrunden lå Schous sæbehus i mange år. I det næste hus boede cigarfabrikant Enna, fremgår det af notaterne bag på billedet.


Så er de moderne tider kommet til Buddinge, ser vi på dette postkort, hvis bagside forkynder: »Eneret: Gladsaxe kommunes boghandlere«. Optagelsen er formentlig fra 50erne. Hvor Buddinge Centret ligger i dag - nederst i billedet - er der stadig en hyggelig lille landsby.Også et udateret billede - men det kan med sikkerhed siges, at det er taget før McDonald's kom til Buddinge. Og dengang man endnu kunne tanke benzin af mærket ORA ved Tinghøjparken i baggrunden.


Telefonbog for Gladsaxe Kommune (Den Gule) 1956.Vi fodgængere kan tage en kort afstikker ned forbi benzintanken fra det foregående billede og se stedet, hvor der senere kom til at ligge et højhus. Ejendommene på Tinghøjvej i baggrunden ligger der endnu. Plakatsøjlen husker vi fra maleriet. Billedet er dateret 1954.


Landsby-idyllen er forbi. Kælderen til Søborg Hovedgade 221 støbes i forgrunden.Lidt af det gamle Buddinge havde vi endnu tilbage i januar 1979, men så var det også ved at være slut.


Og så må du du tro mig eller lade være, men næsten alle ovenstående motiver er taget inden for rammerne af dette billede fra 2002.

Hvis også andre dele af Buddinge-området interesserer dig, kan du måske have forøjelse af denne side om Buddinge Station eller af at læse Gladsaxe Byarkivs beretning om Buddinges historie.


Forsiden Mit CV Journalistik Mellemøsten Artikler Nettets faldgruber
Slægten Landsvig Lokalhistorie Ting på skinner Links Sitemap In English


Steve's free web templates

 

   

 

     

     

    PeakCounter Light